UŽ TO BRZY BUDE

Partneři projektu

Kontakt

Telefon: +420 702 015 003


Informace

RE-LOAD s.r.o. | IČ: 01994956 | Zborovská 1074/30, 150 00 Praha 5-Smíchov, Česká republika

V roce 2020 získala firma RE-LOAD s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na koučink a mentoring v místě realizace Praha za účelem podpory osobnostního růstu, rozvoje kompetencí a leadershipu a nasměrování efektivního executive coachingu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2020 získala firma RE-LOAD s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na kreativní služby – Brand identita a strategie v místě realizace Praha za účelem vytvoření reprezentativní brand identity včetně návazných manuálů, které budou odrážet směr a předmět podnikání společnosti (logo, logomanuál, brand manuál, aplikace značky).

V roce 2020 získala firma RE-LOAD s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na projekt Pražský voucher na kreativní služby –Webová prezentace společnosti a eshop v místě realizace Praha za účelem vytvoření e-commerce platformy pro online prodej elektroniky a herního příslušenství včetně firemní webové prezentace.© Copyrights Re-load.cz. All Rights Reserved

Created with Opening template by TemplateMag & edited by nifl.cz | digitální agentura